REGULAMIN WARSZTATÓW
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja poniższego regulaminu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Błażeja Zalesińskiego
  działającego pod marką inoinu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego
  akceptacja, wpłata zadatku oraz w późniejszym terminie pozostałej kwoty. Za akceptację
  Regulaminu uznaje się wysłanie zgłoszenia uczestnictwa i opłata zadatku.
 2. Organizatorem warsztatów studyjnej fotografii psów (dalej: Warsztaty) jest Błażej
  Zalesiński (dalej: Organizator).
 3. By zarezerwować miejsce na warsztatach w dniu 23 marca 2024 wymagana jest
  wpłata zadatku w wysokości 500 PLN przelewem blik na nr telefonu: 600243339, w terminie 2 dni roboczych
  od dnia zgłoszenia chęci uczestnictwa. Zadatek jest bezzwrotny. Pozostałą część w
  wysokości 700 PLN należy opłacić w gotówce w dniu warsztatów.
 4. Nie będzie zwrotu kosztów za opóźnienie lub odwołanie przyjazdu z powodu pogody lub
  innych nieprzewidzianych problemów przed przyjazdem, w trakcie lub po warsztatach..
  Dodatkowo Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty,
  które mogą być poniesione w przypadku opóźnień z powodu pogody, transportu publicznego
  i innych nieprzewidzianych problemów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. Jeśli tak się stanie, wszystkie pieniądze
  zebrane jako zadatki i pozostałe płatności zostaną w całości zwrócone. Możliwa jest również zmiana miejsc
  organizowanych warsztatów w w zależności od ilości chętnych – w takim przypadku warsztaty mogą się odbyć
  w innym studio położonym nie dalej niż 20km od pierwotnego miejsca – studio 29 na ul. Świętego Marcina 29 w Poznaniu
 6. Zgodnie z obowiązującymi restrykcjami i wytycznymi dotyczącymi COVID-19, jeśli
  warsztaty nie będą mogły się odbyć w planowanym terminie, zostanie ustalony nowy termin,
  a warsztaty uznane zostaną za przełożone.
 7. Jeżeli nowy termin przełożonych warsztatów nie będzie Ci odpowiadał, Organizator może
  wyrazić zgodę na przeniesienie zadatku na kolejne warsztaty. Ta zmiana można zostać
  dokonana tylko raz, po czym zadatek przepada.
 8. Jeśli lista uczestników będzie pełna, nadal możesz zapisać się na listę rezerwową.
  Wpisanie na listę rezerwową również wymaga wpłaty zadatku. Jeśli miejsce dla Ciebie nie
  zwolni się do 16 marca 2023 roku, Twój zadatek zostanie zwrócony.
 9. Pamiętaj, że decydując się na udział w warsztatach, musisz liczyć się z ryzykiem
  kontaktu z COVID-19. Każda osoba biorąca udział w tym wydarzeniu będzie przez cały czas
  w pełni odpowiadać za siebie. Zobowiązana jest też przestrzegać wszystkich środków
  bezpieczeństwa wdrażanych przez Organizatora podczas wszelkich spotkań, plenerów i
  innych wydarzeń.
 10. Jeśli pojawią się restrykcje i wytyczne dotyczące COVID-19, maski na twarz mogą być
  wymagane dla wszystkich Uczestników i członków zespołu Organizatora. Każdy uczestnik
  będzie musiał zaopatrzyć się we własne maseczki i środek do dezynfekcji rąk.
 11. W trakcie warsztatów organizator zapewnia obiad i przekąski i napoje.
 12. Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, podczas naszych posiłków przestrzegane
  będą aktualne restrykcje i wytyczne dotyczące COVID-19.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przekroczenia limitu uczestników na każdym
  warsztacie, plenerze lub wydarzeniu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania asystenta/asystentów lub
  współprowadzących na dowolne warsztaty, plenery lub wydarzenia.
 15. Organizator, jego asystenci, nasi gospodarze i właściciele psów nie odpowiadają za
  obrażenia ciała lub szkody majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych podczas
  warsztatów. Zawsze jesteś odpowiedzialna/y za własne bezpieczeństwo. Zapisując się na
  którykolwiek z warsztatów, plenerów lub wydarzeń Błażeja Zalesińskiego zaświadczasz, o
  dobrym stanie zdrowia i nie masz żadnych fizycznych lub innych niepełnosprawności, które
  mogłyby narazić Ciebie lub innych uczestników na niebezpieczeństwo.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie i nagrywanie warsztatów oraz
  publikację swojego wizerunku na potrzeby przyszłych promocji warsztatów, plenerów i
  wydarzeń Organizatora.
  19.. Uczestnik na czas trwania warsztatów powinien wyposażyć się we własną lustrzankę
  cyfrową/analogową lub bezlusterkowca oraz obiektyw o zakresie ogniskowych
  mieszczących się w przedziale 24-85 mm . Większość sesji będzie dostosowana do pracy z
  tym zakresem. W niektórych miejscach bardziej przydatny może się okazać teleobiektyw o
  zakresie ogniskowych do 70 mm.
 17. Podczas sesji statycznych w ciasnych miejscach uczestnicy zobowiązani są do
  niewychodzenia przed szereg fotografów.
 18. Aby zadbać o dobrą atmosferę podczas trwania warsztatów oraz komfort wszystkich
  uczestników podczas sesji zdjęciowych, niezbędna jest umiejętność współpracy w grupie.
  Każdy uczestnik powinien zachowywać się w grzeczny sposób nie tylko wobec gospodarzy,
  ale także wobec siebie nawzajem. Nie będzie tolerancji dla niegrzecznego zachowania.
  Uczestnik otrzyma jedno ostrzeżenie, zanim zostanie poproszony o opuszczenie grupy bez
  jakiegokolwiek zwrotu kosztów i Twoim wyłącznym obowiązkiem, zarówno fizycznym, jak i
  finansowym, będzie natychmiastowe opuszczenie grupy. Te warsztaty, plenery i wydarzenia
  mają być zabawne i przyjemne dla wszystkich, więc prosimy o odpowiednie zachowanie.
 19. Autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do fotografii wykonanych przez Uczestnika w
  czasie warsztatówprzysługują jego autorowi.
 20. Uczestnik, przy publikacji zdjęć w sieci, zrobionych podczas warsztatów, zobowiązany
  jest, do umieszczania informacji, że zostały one wykonane podczas warsztatów wraz ze
  wskazaniem Organizatora tj: Zdjęcie wykonane podczaswarsztatów studyjnej fotografii psów
  organizowanych przez Błażeja Zalesińskiego / inoinu – studyjna fotografia zwierząt. ( W
  przypadku publikacji w serwisach facebook i instagram odpowiednie tagowanie)
 21. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczania na swoich zdjęciach publikowanych w sieci
  oznaczenia stron właścicieli pozujących psów (nazwy stron opiekunów psów zostaną
  podane do wiadomości podczas warsztatów) oraz strony pozującej modelki/a jeśli taka/li
  bierze udział w sesji.
 22. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania właścicielowi przynajmniej jednego zdjęcia
  każdego psa, który bierze udział w sesji.
 23. Wszystkie osoby, które zadeklarują uczestnictwo w warsztatach do dnia 08.03.2024 i
  zapłacą zadatek do tego dnia otrzymają zniżkę 5% na udział w IV Spotkaniu
  Integracyjnym Psich fotografów organizowanym przez Błażeja Zalasińskiego, które
  odbędzie się 21-23 czerwca 2024 r.